Organizirali smo konferenciju povodom dana mentalnog zdravlja

16/10/2023

l

Carpe Diem

Psihološki centar Carpe Diem je, povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, u subotu 14. 10. organizirao konferenciju Mentalno zdravlje i društvene promjene na kojoj su govorili Ljubica Uvodić Vranić, specijalistica psihologije rada, dr. sc. Marija Crnković, klinička psihologinja, Antonija Radoš, magistra psihologije i logoterapeutkinja te Domagoj Dalbello, magistar psihologije i logoterapeut. Konferenciji je nazočilo preko 30 sudionika.

Domagoj Dalbello je govorio o tome što mentalno zdravlje jest te na koji način su vrijednosti, pronalazak smisla i cjeloviti razvoj čovjeka bitni za očuvanje mentalnog zdravlja. Istaknuo je kako čovjek, njegova dobrobit i njegove potrebe moraju biti središnja vrijednost te ga se ne smije gledati kao sredstvo za postizanje drugih, često materijalnih, ciljeva. Također, naglasio je kako je za čovjekovu dobrobit nužan cjeloviti razvoj te razvoj u različitim područjima, a ne samo jednom kao što je to, primjerice, posao.

Ljubica Uvodić Vranić održala je predavanje o međuljudskim odnosima pri čemu je naglasila važnost odgovornosti u odnosima. Istaknula je da se oni trebaju temeljiti međusobnom poštovanju, reciprocitetu i ravnopravnosti te da se ne smiju svesti na težnju za dominacijom niti na izgradnji vlastitog samopouzdanja na račun drugoga. Također, govorila je o emocionalnoj inteligenciji, važnosti prepoznavanja emocija druge osobe, ali i toga da nam je do tuđih emocija istinski stalo.

Osim vrijednosti i međuljudskih odnosa, na konferenciji je bilo riječi i o dobrobiti djece i mladih u suvremenom društvu.

Marija Crnković održala je predavanje o otpornosti kod djece pri čemu se posebno osvrnula na osobne, obiteljske i okolinske čimbenike koji doprinose očuvanju otpornosti. Navela je, između ostalog, kako otpornosti kod djece doprinose određeni osobni čimbenici poput empatije i pozitivne slike o sebi, ali i stabilno obiteljsko okruženje, topli odnosi s roditeljima, roditeljsko postupanje te stabilne životne okolnosti i povezanost sa ljudima koji žive u blizini.

Antonija Radoš predstavila je istraživanje kojim je ukazala na važnost obitelji za pronalazak smisla kod učenika, kao i za njihovo mentalno zdravlje. Naglasila je kako kod učenika sedmog razreda osnovne škole obitelj i dalje ima presudnu ulogu u izgradnji osjećaja smislenosti života.

Psihološki centar Carpe Diem ističe značaj brige o mentalnom zdravlju u vremenu obilježenom stalnim tehnološkim napretkom i brzim načinom života. Zahtjevi i pritisci s kojima se prosječna osoba suočava, u kombinaciji s nedovoljnom brigom o psihološkoj dobrobiti, mogu stvoriti preduvjete za razvoj stresa i anksioznosti, a posredno i narušenog mentalnog zdravlja. Mentalno zdravlje često se shvaća olako, što je osobito problematično kada je riječ o mentalnom zdravlju djece. Ovim putem pozivamo zdravstveni sustav da svima kojima je to potrebno omogući lakšu dostupnost psihološke pomoći, koja ponekad nije pravovremeno dostupna. Također, pozivamo na donošenje zakonskih propisa koji bi bili usmjereni na dodatno osiguravanje ravnoteže posla i slobodnog vremena kod radnika, što je nužno za očuvanje mentalnog zdravlja u suvremenom društvu, ali i očuvanju obitelji i kvalitetnih obiteljskih odnosa što je osobito bitno radi mentalnog zdravlja djece.