Psihologija propagande

Pojam persuazija označava proces uvjeravanja osobe u svrhu prihvaćanja određenih stavova i uvjerenja, kao i na određeno ponašanje. Propaganda se odnosi na organizirano širenje određenih ideja s namjerom utjecaja na javno mnijenje i ostvarenja planiranih ciljeva. Socijalna psihologija sveobuhvatno i temeljito već dugo vremena istražuje tehnike i načine persuazije i propagande te njihov utjecaj na pojedinca i na društvo u cjelini.

Na edukaciji Psihologija propagande naučit ćete:

✔️ kako pojedinac oblikuje stavove te kako na njega utječe socijalna okolina

✔️ o tehnikama uvjeravanja, kao i o načinima slanja i primanja persuazivnih poruka u komunikacijskom procesu

✔️ kakvi pojedinci su podložniji utjecajima te kako steći otpornost i oduprijeti se persuaziji i propagandi

✔️ što je društveni inžinjering

✔️ o psihologiji grupa i grupnoj polarizaciji

Primijenjena logoterapija

 

Logoterapija je psihoterapijski pravac koji je utemeljio austrijski psihijatar i neurolog Viktor Frankl. Temelji se na egzistencijalističkom pogledu na čovjeka te na njega gleda cjelovito kroz fizičku, psihičku i duhovnu dimenziju. Naglašava slobodnu volju i odgovornost pojedinca te u središte ljudskog djelovanja stavlja potrebu za smislom koja je u središtu svih drugih potreba.

Na edukaciji primijenjena logoterapija naučit ćete

✔️ o samom Viktoru Franklu i njegovim iskustvima u koncentracijskom logoru na kojima je i temeljio same ideje logoterapije

✔️ o logoterapijskoj slici čovjeka

✔️ o pojmovima kao što su sloboda, odgovornost i savjest

✔️ koja je važnost traženja smisla i nadilaženja vlastitih ograničenja u svakodnevnom životu.

✔️ koja je poveznica između logoterapijskih koncepata i pojmova kao što su obitelj, ljubav i poslovni život

✔️ kako primjeniti logoterapijske tehnike u međuljudskim odnosima i ostvarenju vlastitih ciljeva

Ostale edukacije

Psihološki centar Carpe Diem organizira čitav niz edukacija i radionica.

Neke od edukacija koje smo održali su:

Emocionalna inteligencija

Na edukaciji „Emocionalna inteligencija“ se obrađuju teme kao što su:

 definicija i povijest istraživanja emocionalne inteligencije
 izazovi u mjerenju emocionalne inteligencije
 primjena emocionalne inteligencije u međuljudskim odnosima i obitelji
 primjena emocionalne inteligencije poslovnom okruženju
 kritike emocionalne inteligencije

Freud i Jung: životna filozofija

Na edukaciji „Freud i Jung: životna filozofija“ se obrađuju teme kao što su:

✔️ osnovne teorijske pretpostavke Freudove psihoanalitičke teorije

✔️ osnovne teorijske pretpostavke Jungove analitičke psihologije

✔️ usporedba Freudove i Jungove životne filozofije

✔️ arhetipovi

✔️ psihologija bajki i snova

MBTI tipovi ličnosti

Na edukaciji „MBTI tipovi ličnosti“ se obrađuju teme kao što su:

✔️povijest i razvoj MBTI tipologije ličnosti

✔️ osobine ličnosti koje čine MBTI model ličnosti

✔️ kognitivne funkcije

✔️ primjena MBTI tipologije u svakodnevnom i profesionalnom životu

✔️ kritike MBTI tipologije ličnosti

Jesi li INFJ, ENTP ili možda ISFP? I što to znači? Prijavi se i saznaj!

Vršnjačko nasilje – prevencija i posljedice

Na edukaciji „Vršnjačko nasilje – prevencija i posljedice“ se obrađuju teme kao što su:

✔️ priroda i uzroci vršnjačkog nasilja

✔️ posljedice nasilničkog ponašanja po žrtvu i po nasilnika

✔️ prevencija nasilja

✔️ suvremena istraživanja nasilničkog ponašanja

Uz sve navedeno, na edukaciji klinički psiholozi i učitelji iznose vlastita iskustva iz prakse.