Ostale edukacije

Psihološki centar Carpe Diem organizira čitav niz edukacija i radionica.

Neke od edukacija koje smo održali su:

Emocionalna inteligencija

Na edukaciji „Emocionalna inteligencija“ se obrađuju teme kao što su:

 definicija i povijest istraživanja emocionalne inteligencije
 izazovi u mjerenju emocionalne inteligencije
 primjena emocionalne inteligencije u međuljudskim odnosima i obitelji
 primjena emocionalne inteligencije poslovnom okruženju
 kritike emocionalne inteligencije

Freud i Jung: životna filozofija

Na edukaciji „Freud i Jung: životna filozofija“ se obrađuju teme kao što su:

✔️ osnovne teorijske pretpostavke Freudove psihoanalitičke teorije

✔️ osnovne teorijske pretpostavke Jungove analitičke psihologije

✔️ usporedba Freudove i Jungove životne filozofije

✔️ arhetipovi

✔️ psihologija bajki i snova

MBTI tipovi ličnosti

Na edukaciji „MBTI tipovi ličnosti“ se obrađuju teme kao što su:

✔️povijest i razvoj MBTI tipologije ličnosti

✔️ osobine ličnosti koje čine MBTI model ličnosti

✔️ kognitivne funkcije

✔️ primjena MBTI tipologije u svakodnevnom i profesionalnom životu

✔️ kritike MBTI tipologije ličnosti

Jesi li INFJ, ENTP ili možda ISFP? I što to znači? Prijavi se i saznaj!

Vršnjačko nasilje – prevencija i posljedice

Na edukaciji „Vršnjačko nasilje – prevencija i posljedice“ se obrađuju teme kao što su:

✔️ priroda i uzroci vršnjačkog nasilja

✔️ posljedice nasilničkog ponašanja po žrtvu i po nasilnika

✔️ prevencija nasilja

✔️ suvremena istraživanja nasilničkog ponašanja

Uz sve navedeno, na edukaciji klinički psiholozi i učitelji iznose vlastita iskustva iz prakse.