Psihologija ličnosti i otkrivanje talenata

Jedna od ključnih ljudskih težnji je upoznati sebe i pronaći svoje mjesto pod suncem. Psihologija je kao znanost razvila velik broj testova i teorijskih pristupa koji opisuju čovjeka, njegove osobine, temperament i karakter, koje otkrivaju temelje naših emocija i motivacije te prepoznaju naše jake i slabe strane.
Na edukaciji Psihologija ličnosti i otkrivanje talenata naučit ćeš po čemu se sve pojedinci mogu razlikovati, koje su specifičnosti svakoga od nas i kako psihologija razmatra ljudske snage i slabosti. Naučit ćeš utječe li na čovjeka njegova genetika ili njegova okolina te ćeš imati priliku promišljati kakvu ulogu u svemu tome ima slobodna volja.
Imat ćeš priliku i sve navedeno primijeniti na sebi, prepoznati vlastite osobine i talente te prepoznati smjernice koje ti mogu biti korisne za svakodnevni život.
Edukacija se održava u 3 susreta po 90 minuta.
Termini i prijave za edukaciju, kao i način provođenja će biti objavljeni naknadno.