Psihologija propagande

Pojam persuazija označava proces uvjeravanja osobe u svrhu prihvaćanja određenih stavova i uvjerenja, kao i na određeno ponašanje. Propaganda se odnosi na organizirano širenje određenih ideja s namjerom utjecaja na javno mnijenje i ostvarenja planiranih ciljeva. Socijalna psihologija sveobuhvatno i temeljito već dugo vremena istražuje tehnike i načine persuazije i propagande te njihov utjecaj na pojedinca i na društvo u cjelini.

Na edukaciji Psihologija propagande naučit ćete:

✔️ kako pojedinac oblikuje stavove te kako na njega utječe socijalna okolina

✔️ o tehnikama uvjeravanja, kao i o načinima slanja i primanja persuazivnih poruka u komunikacijskom procesu

✔️ kakvi pojedinci su podložniji utjecajima te kako steći otpornost i oduprijeti se persuaziji i propagandi

✔️ što je društveni inžinjering

✔️ o psihologiji grupa i grupnoj polarizaciji