Psihološka podrška i savjetovanje

Psihološko savjetovanje je oblik razgovora sa psihologom koji služi ka osnaživanju pojedinca u svrhu lakšeg suočavanja sa svakodnevnim izazovima, kao i sa raznim emocionalnim i drugim teškoćama. Riječ je o procesu tijekom kojeg klijent ima priliku sagledati vlastiti život na drugačiji i kvalitetniji način, postaviti ciljeve i usmjeriti se ka njihovom ostvarenju. Uključuje pružanje podrške od strane psihologa, kao i primjenu raznih tehnika koje znanstveno dokazano potiču pozitivnu promjenu kod pojedinca. Ovisno o klijentovim potrebama, moguće je raditi i na komunikacijskim vještinama, strategijama suočavanja sa stresom, planiranja vremena, unaprijeđenja odnosa s drugima te razumijevanju vlastitih emocionalnih potreba. Psihološko savjetovanje korisno je svakome tko želi raditi na sebi, svojim emocijama i svojim vještinama.
*U Psihološkom centru Carpe Diem psihološko savjetovanje se može provoditi uživo u našem prostoru ili online putem videopoziva.